Thông báo ra hạn mời chào hàng: Thi công quan trắc dịch động các mái taluy khu vực Quang lật cánh gà….

Bài trướcThông báo ra hạn mời chào hàng: Thi công thành lập lưới khống chế hầm lò trung tâm Vàng Danh từ mức +120 -:- -175 khu I…
Bài tiếp theoThông báo ra hạn mời chào hàng: Thi công đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000 khu II Cánh gà…