QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY

Ngay sau khi Mỏ than Vàng Danh (nay là Công ty cổ phần than Vàng Danh) được thành lập. Chi đoàn thanh niên đầu tiên của Mỏ cũng được thành lập với 34 đoàn viên. Ngày 25/4/1965 Đoàn thanh niên mỏ than Vàng Danh được thành lập với 860 đoàn viên. Đến nay, qua 21 nhiệm kỳ. Đoàn thanh niên Công ty hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ Công ty và trực thuộc Đoàn TQN, với 2783 đoàn viên sinh hoạt tại 51 chi đoàn. .

Hoạt động của Đoàn thanh niên Công ty đã tập trung đi sâu vào củng cố xây dựng tổ chức vững mạnh và nâng cao chất lượng đoàn viên; chăm lo công tác tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN về lý luận chính trị chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của Đảng, Đoàn, truyền thống Công ty, Ngành than; giáo dục đạo đức lối sống để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ; đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt; triển khai có kết quả chương trình rèn luyện đoàn viên. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực và phẩm chất cho cán bộ đoàn và ĐVTN, đáp ứng được yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong từng thời kỳ. Hoạt động của các phong trào lớn có trọng tâm: Phong trào thanh niên xung kích đảm nhận công trình, việc khó; đảm nhận đầu xe, tuyến máy, tổ sản xuất, ca sản xuất và phân xưởng sản xuất mang tên thanh niên được phát huy. Với hàng nghìn công trình và hàng trăm mục tiêu do thanh niên đảm nhận đều đạt kết quả và có ý nghĩa, tác dụng thiết thực. Phong trào lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ, ôn lý thuyết luyện tay nghề thi thợ giỏi, áp dụng công nghệ mới, thực hành tiết kiệm; xây dựng nếp sống mới ; các hoạt động văn hóa – thể thao; đoàn kết – kết nghĩa, bảo vệ an ninh, môi truờng, phòng chống các tệ nạn xã hội, chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi đồng được đoàn viên thanh niên tham gia tích cực và có kết quả tốt. Các hoạt động, phong trào đã thực sự cuốn hút, tập hợp được lực lượng thanh niên gắn bó với tổ chức đoàn, với công ty và không ngừng học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên, đồng thời đã làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ công ty, Đoàn TQN, Đoàn TN công ty đã không ngừng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của ĐVTN trên các mặt công tác, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn TN Công ty đã đạt được những kết quả thành tích trên các mặt công tác như tuyên truyền giáo dục, công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, phong trào thanh niên xung kích tình nguyện, chăm sóc giáo dục TNNĐ…

Trong quá trình phấn đấu phát triển và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Công ty liên tục được Đoàn TQN công nhận là “Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:

– Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cấp cơ sở năm 1996-1998, 1998-2002.

– Bằng khen của UBND Tỉnh Quảng Ninh năm 1997.

– Là Đoàn cơ sở Vững mạnh từ năm 2001 đến năm 2008.

– Dẫn đầu công tác tổ chức năm 2005, 2007.

– Dẫn đầu công tác tuyên truyền giáo dục năm 2006.

– Dẫn đầu công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng năm 2008.

– Bằng khen trong công tác tình nguyện năm 2008.

– Bằng khen TW Đoàn năm 2009.

– Huân chương lao động hạng nhì năm 2011.

Bài trướcQUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VÀNG DANH
Bài tiếp theoBáo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015