Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Bài trướcThông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
Bài tiếp theoThông báo mời hàng chào hàng cạnh tranh ngày 25.2.2022