Thông báo ra hạn mời chào hàng: Thi công thành lập lưới khống chế hầm lò trung tâm Vàng Danh từ mức +120 -:- -175 khu I…

Bài trướcThông báo mời chào hàng cạnh tranh: Sửa chữa vỉa hè bồn cây, rãnh thoát nước khu tập thể công nhân 314
Bài tiếp theoThông báo ra hạn mời chào hàng: Thi công quan trắc dịch động các mái taluy khu vực Quang lật cánh gà….