Thông báo ra hạn mời chào hàng: Thi công đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000 khu II Cánh gà…

Bài trướcThông báo ra hạn mời chào hàng: Thi công quan trắc dịch động các mái taluy khu vực Quang lật cánh gà….
Bài tiếp theoThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói: Công tác khoan thăm dò kiểm soát nước CII-5-4…