Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Sửa chữa tường kè chắn than

Bài trướcThông báo mời chào hàng gói ” Thi công phương án Quan trắc dịch động các mái taluy khu vực quang lật cánh Gà, trạm quạt 139 TVD, …
Bài tiếp theoThông báo mời chào hàng cạnh tranh: Tổ chức thăm quan nghỉ mát cho CBCNV có nhiều năm công tác tại Công ty