THAN VÀNG DANH HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ 1 NĂM 2018

        Thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2018 Công ty gặp nhiều khó khăn do công tác tiêu thụ than còn chậm đặc biệt là chủng loại than cám 5a.3, 5b.3 nên than tồn kho vẫn ở mức cao; mặt khác giá cả vật tư đầu vào, các loại thuế, phí tiếp tục tăng cao là những thách thức không nhỏ đến SXKD và trong đổi mới, quản trị doanh nghiệp.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn, Công ty đã bám sát chỉ đạo của TKV, đề ra các giải pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, tổ chức sản xuất hợp lý, tạo sự đồng thuận cao trong CNCB toàn công ty lên kết thúc quý 1 các chỉ tiêu SXKD chính đều hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó: Than nguyên khai đạt 739.461 tấn bằng 30,1% kế hoạch năm, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2017. Mét lò đào mới đạt 6.474 mét bằng 25,2% kế hoạch năm. Than sạch sản xuất 632.960 tấn bằng 30,2% kế hoạch năm; Than tiêu thụ đạt 603.664 tấn bằng 26,9% kế hoạch năm. Doanh thu than đạt 932,8 tỷ đồng bằng 28,5% kế hoạch năm; tiền lương bình quân đạt 12.800.000đ/người/tháng. Công tác áp dụng công nghệ mới vào sản xuất được triển khai, đã đưa lò chợ cơ giới hóa và lò chợ ZRY vào sản xuất đồng thời áp dụng công nghệ chống lò than vỉa dày bằng vì neo đạt kết quả tốt. Nhiều đơn vị đạt sản lượng cao vượt kế hoạch được Công ty khen thưởng là KT1, KT7, KT11, KT12, KT14, K1, K2, K4.

      Quý 2 công ty phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra lời thi đua toàn quốc ngày truyền thống công tác thi đua khen thưởng 11/6. Công ty phấn đấu sản xuất: 731.000 tấn than nguyên khai, 624.500 tấn than sạch; đào mới 6.760 mét lò, tiêu thụ 613.000 tấn than thương phẩm; doanh thu than đạt 908 tỉ đồng; tiền lương bình quân đạt 11,5 triệu đồng/ người/tháng.

      Để đạt được mục tiêu trên công ty đã xây dựng biện pháp chỉ đạo điều hành kế hoạch sản xuất quý 2 theo 12 nhóm giải pháp; trong đó công tác an toàn được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tập trung các biện pháp đảm bảo an toàn trong tất cả các công đoạn, các dây chuyền, vị trí sản xuất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện đến tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra an toàn và xử lý vi phạm, quyết liệt về giải pháp công nghệ phù hợp và an toàn hơn; Thực hiện nghiêm nguyên tắc chỗ nào không an toàn dứt khoát dừng sản xuất để khắc phục đảm bảo an toàn mới được sản xuất. Nâng cao chất lượng công tác cảnh báo, dự báo những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình sản xuất đặc biệt trong khâu khai thác, đào lò.

      Tập trung các giải pháp quản lý để đẩy mạnh việc tăng năng xuất lao động, tốc độ đào lò và chủ động điều hành sản xuất tiêu thụ theo tình hình thực tế của Công ty và TKV, nhằm tạo điều kiện việc làm cho người lao động và cân đối tồn kho than ở mức phù hợp, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật cơ bản và Vệ sinh công nghiệp, đẩy mạnh công tác tiết kiệm chi phí ở mọi nơi, mọi lúc. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lao động theo hướng giảm số đầu mối sản xuất, giảm lao động phục vụ, phụ trợ, gián tiếp phù hợp với định mức của TKV tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

 

Bài trướcNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
Bài tiếp theoĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I – TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II