Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

         Sáng ngày 12/9, tại Công ty Công ty CP than Vàng Danh, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới cho các đồng chí đảng viên dự bị của các Đảng bộ Công ty CP than Vàng Danh và Trung tâm Y tế than khu vực Vàng Danh.

 

             Đ/c: Nguyễn Văn Vũ – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng Ủy Than Vàng Danh – khai mạc Lớp học

        Đến dự khai mạc Lớp bồi dưỡng có đồng chí Bùi Khắc Trực – Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy than Quảng Ninh, Đ/c: Trịnh Xuân Thỏa – UV BCH Đảng bộ TQN, Bí thư Đảng ủy Than Vàng Danh cùng các đồng chí Giảng viên được phân công lên lớp.

 

                                     Các Đại biểu dự cùng Học viên tham gia lớp học

        Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới được tổ chức từ ngày 12/9 đến 16/9 với 9 chuyên đề: (1) Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; (2) Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (3) Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; (4) Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; (5) Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; (6) Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; (7) Tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; (8) Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở; (9) Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

                                        Thầy giáo: Bùi Khắc Trực Giảng bài trên lớp

         Lớp bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các học viên không chỉ trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình các học viên thực hiện công tác tại đơn vị. 

                                                Các Học viên chăm chú nghe giảng

         Sau khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập của mỗi cá nhân. Đây là dịp để cho đảng viên mới bồi dưỡng và phát triển đảng viên, giúp cho mỗi học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị qua đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức và xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Chi, Đảng bộ và của Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Bài trướcHỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI NĂM 2016
Bài tiếp theotổ chức lớp tập huấn cán bộ đoàn năm 2016.