NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

           Ngày 25/3/2018 Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị Tọa đàm: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đối với cán bộ, CNLĐ trong khối Khai thác, Đào lò và Dây chuyền – mặt bằng.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các Đồng chí :Vũ Đình Việt – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty; Đồng chí : Nguyễn Văn Vũ – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy công ty,  các đồng chí trong cơ quan công đoàn; đoàn TN; Ban tuyên giáo Đảng ủy; Ban tuyên giáo Công đoàn; đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí là thủ trưởng  đơn vị, chủ tịch công đoàn bộ phận khối Khai thác, đào lò, dây chuyền mặt bằng về dự đông đủ.

Hội nghị đã được lắng nghe phần phân tích tổng hợp của đồng chí Phạm Công Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo Công đoàn Công ty về tầm quan trọng của công tác Tuyên truyền: “Công tác tuyên truyền, vận động là một bộ phận của công tác tư tưởng, có vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và của cả hệ thống chính trị. Tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và định hướng tư tưởng cho CBĐV, CNVC-LĐ, đặc biệt là trong những thời điểm có tính chất bước ngoặt, có biến động phức tạp trong đời sống xã hội, hoặc khi có những khó khăn, thách thức và những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị và địa phương …”. Với tinh thần nghiêm túc, bám sát thực tiễn, buổi tọa đàm đã dành thời gian để các đại biểu trực tiếp thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền. Ban tổ chức đã tổng hợp được 42 ý kiến của các đại biểu và đã ghi chép tổng hợp lại sau đó thảo ra đường lối chủ chương về Công tác Tuyên truyền tối ưu và hiệu quả nhất. Buổi tọa đàm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến CBCNVC trong toàn Công ty.

         Những năm qua, công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt công tác tuyên truyền, vận động CBĐV, CNVC-LĐ Than Vàng Danh luôn được các cấp ủy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện dưới nhiều hính thức và phương pháp phong phú, đa dạng nên đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của CBĐV, CNVC-LĐ về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và Công ty, không ngừng củng cố niềm tin của CBĐV, CNVC-LĐ đối với sự lãnh đạo của Đảng và Công ty. Nhiều đơn vị đã trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt, về tư duy lý luận và năng lực lãnh đạo toàn diện; đa số CBĐV gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trưởng thành trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng đi vào thực tiến cuộc sống xây dựng và phát triển Công ty ngày một vững mạnh.

                                                                                                                     Tin: Công Hạnh & Phạm Cường

Bài trướcTẬP HUẤN MẠNG LƯỚI AT-VSV NĂM 2018
Bài tiếp theoTHAN VÀNG DANH HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ 1 NĂM 2018