ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I – TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II

       Ngày 3/4/2018 tại Than Vàng Danh Ban thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết quý I  triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018. Chủ trì Hội nghị có đồng chí: Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh – Phó tổng giám đốc Tập đoàn TKV; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy TQN cùng các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy Than Quảng Ninh về dự.

       Tại Hội nghị các Đại biểu được nghe Đ/c: Đỗ Đức Quý – UV BTV – Chánh Văn phòng Đảng ủy than Quảng Ninh báo cáo về kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Quý I năm 2018 mặc dù tình hình SXKD của Tập đoàn vẫn còn những khó khăn nhất định, song được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV lao động, đảng ủy TQN cùng với tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị khắc phục khó khăn ổn định sản xuất, các chỉ tiêu SXKD cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động ổn định, an ninh trật tự được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả gắn với việc đổi mới công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện tái cơ cấu, sơ kết công tác phối hợp với Thành ủy Hạ Long, Uông Bí , UBKT tỉnh ủy…Công tác tuyên giáo đã kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể tiếp rục đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả.. Tại hội nghị BTV Đảng ủy đã xây dựng 9 nhiệm vụ trọng tâm và một số ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BTV và đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh – Phó tổng Giám đốc Tập đoàn TKV đã tổng kết các ý kiến và kết luận: Quý II và các tháng tiếp theo để hoàn thành kế hoạch đề ra, cấp ủy các cấp cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện cho tốt cần nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, hệ thống chính trị xuyên suốt từ trên xuống dưới ổn định tập trung xây dựng và phát triển Tập đoàn với mục tiêu “ An toàn – Đổi mới – Phát triển”.

      Cũng tại Hội nghị Các đồng chí đã được nghe Đ/c: Phan Xuân Thủy – Giám đốc Công ty CP than Vàng Danh- Vi nacomin báo cáo sơ lược tình hình SXKD quý I và định hướng phát triển SXKD quý II và những tháng tiếp theo của Công ty

Bài trướcTHAN VÀNG DANH HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU SXKD QUÝ 1 NĂM 2018
Bài tiếp theoNhìn lại Tháng 3 – tháng Thanh niên