Tài liệu ĐHCĐ sửa đổi, bổ sung năm 2023

Tài liệu ĐH cổ đông (sửa đổi bổ sung)

Bài trướcThông báo kết quả lựa chọn gói: Sửa chữa hệ thống âm thanh, hình ảnh phòng họp số 3 nhà điều hành sản xuất
Bài tiếp theoThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Sửa chữa hệ thống bùn ke đỡ tải thuộc nhà máy TVD 2