Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Sửa chữa hệ thống bùn ke đỡ tải thuộc nhà máy TVD 2

Bài trướcTài liệu ĐHCĐ sửa đổi, bổ sung năm 2023
Bài tiếp theoBiên bản, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên2023