Thông báo kết quả lựa chọn gói: Sửa chữa hệ thống âm thanh, hình ảnh phòng họp số 3 nhà điều hành sản xuất

Bài trướcThông báo mời chào giá, gói chào giá: Sửa chữa TĐT Máy xúc Kawasaki 85Z5 14LA-0957
Bài tiếp theoTài liệu ĐHCĐ sửa đổi, bổ sung năm 2023