Thông báo mời chào giá, gói chào giá: Sửa chữa TĐT Máy xúc Kawasaki 85Z5 14LA-0957

Bài trướcBáo cáo tài chính Quý 1 năm 2023
Bài tiếp theoThông báo kết quả lựa chọn gói: Sửa chữa hệ thống âm thanh, hình ảnh phòng họp số 3 nhà điều hành sản xuất