Thông báo kết quả: Sửa chữa đường nội bộ và mái tôn nhà để xe tại trụ sở Công ty

Bài trướcBáo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023
Bài tiếp theoThông báo kết quả lựa chọn: Sửa chữa tường kè, hố lắng, rãnh thoát nước…