Công ty CP Than Vàng Danh mở lớp học tập lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2016

Thực hiện quyết định số 285-QĐ/ĐU ngày 8/3/2016 của Đảng ủy TQN về việc mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

   Bám sát kế hoạch 35-KH/ĐU của Đảng ủy Công ty, Đoàn TN Công ty đã triển khai đến 51 Chi đoàn tổng hợp tổ quần chúng tích cực năm 2016 và danh sách đoàn viên ưu tú tham gia lớp lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2016. Qua tổng hợp đã có 77 đồng chí quần chúng ưu tú tham gia lớp học, trong đó có 72 đồng chí là Đoàn viên thanh niên.

 

         

 

Lớp học diễn ra 03 ngày, các học viên được tìm hiểu sâu về lịch sử Đảng, Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Qua đó nâng cao nhận thức về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và mục tiêu phấn đấu để trở thành người Đảng viên gắn với trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi học viên là phục vụ nhân dân, do dân vì dân, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp phồn vinh.

Bài trướcCHỦ TỊCH HĐQT LÊ MINH CHUẨN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH
Bài tiếp theoĐẢNG ỦY CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI ĐẢNG ỦY XÃ PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN