Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Xem chi tiết và tải file đính kèm tại “866.2016.tb-tvd.pdf”

Bài trướcBiên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Bài tiếp theoCông bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu