ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI ĐẢNG ỦY XÃ PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN

          Ngày 17/3/2016 tại Công ty CP than Vàng Danh đã diễn ra Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công ty với Đảng ủy các xã phường trên địa bàn.

          Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đặng Đình Sách – UV BTV – TBTC Thành ủy Uông Bí; Đ/c: Bùi Văn Kỹ – UVBTV – TBTC – Đảng ủy than Quảng Ninh.

 

Năm 2015, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công ty và cấp ủy các địa phương, nơi Công ty đứng chân và có đảng viên của Đảng bộ cư trú, đã được thực hiện đầy đủ theo đúng nội dung chương trình phối hợp đã ký kết, đảm bảo đúng quy định của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, ngày càng phát huy hiệu quả, là yếu tố quan trọng để Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo CBĐV, CNVC – LĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của Công ty và địa phương; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ Đảng viên theo quy định 76- QĐ/TW và quản lý, bảo vệ tốt tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Công ty và trên địa bàn; góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty, cũng như nhiệm vụ chính trị của mỗi phường, xã năm 2015 và góp phần xây dựng Thành phố Uông Bí ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

         

Năm 2016, Đảng ủy Công ty và Đảng ủy các phường xã trên địa bàn tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung trong chương trình phối hợp công tác đã ký kết, trong đó tập trung vào công tác quản lý Đảng viên, quản lý, bảo vệ tài nguyên than và môi trường, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện các mặt công tác, tạo điều kiện để các bên lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016. 

Bài trướcCông ty CP Than Vàng Danh mở lớp học tập lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2016
Bài tiếp theoCÔNG TY CP THAN VÀNG DANH TỔ CHỨC MÍT TINH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AT – VSLĐ – PCCN LẦN THỨ 18 – NĂM 2016