Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023

bao cao tai chinh ban nien_230814_171811

Bài trước“Bữa cơm Công đoàn” Ấm áp yêu thương ở Than Vàng Danh
Bài tiếp theoThông báo kết quả: Sửa chữa đường nội bộ và mái tôn nhà để xe tại trụ sở Công ty