Than Vàng Danh đưa hệ thống làm mát xuống hầm lò

Than Vàng Danh đưa hệ thống làm mát xuống hầm lò

Bài trướcBáo cáo tài chính bán niên năm 2022
Bài tiếp theoCông đoàn TKV thăm và tặng quà CNLĐ Than Vàng Danh