Động lực sản xuất ở Than Vàng Danh

Không chỉ chú trọng các hoạt động an toàn, sản xuất, nhằm tăng sản lượng, giá trị, lợi nhuận và thu nhập, Công ty CP Than Vàng Danh còn đặc biệt đẩy mạnh các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao làm giàu đời sống tinh thần của thợ mỏ.

Bài trướcCông ty CP Than Vàng Danh: Nhiều giải pháp làm lợi, an toàn
Bài tiếp theoThan Vàng Danh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép