CÔNG ĐOÀN THAN VÀNG DANH Hành động vì mục tiêu: An toàn là số 1

        Là đơn vị khai thác than hầm lò có sản lượng lớn nhất trong Tập đoàn. Năm 2015 mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất do khai thác ngày càng xuống sâu, địa chất biến động phức tạp, cung độ vận chuyển tăng, diễn biến thời tiết khó lường. Trước những khó khăn đó, lãnh đạo Công ty đã có các biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, quyết liệt, linh hoạt cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CNVC-LĐ nên Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015: Than nguyên khai đạt trên 3,303 triệu tấn, bằng 101,7% kế hoạch, đất bóc 2.252.532m3, bằng 102,1%; đào lò 39.014m, bằng 101,1%; doanh thu đạt 3.276,3 tỷ đồng, bằng 104,5% ; tiền lương bình quân của người lao động đạt 10,574 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,1% đồng thời công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về lợi nhuận, nộp ngân sách.

                             HÔ AN TOÀN TRƯỚC KHI VÀO CA SẢN XUẤT TẠI PX KT7

 Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016, với kế hoạch sản xuất 3,3 triệu tấn than; đào lò 37.725m; bóc đất đá 2,2 triệu m3; tiêu thụ 2,890 triệu tấn than; doanh thu 3.236,1 tỷ đồng; tiền lương bình quân 10,893 triệu đồng/người/tháng… Để hoàn thành kế hoạch này, Công ty đã đề ra các biện pháp như triển khai đồng bộ thực hiện tốt công tác môi trường; công tác điều hành sản xuất và tiêu thụ theo nguyên tắc “Chủ động – Sáng tạo – Quyết liệt”; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị công ty; đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, đầu tư mở rộng mỏ, sàng tuyển, nâng cao năng lực sản xuất, đưa lò chợ CGH đồng bộ vào hoạt động, áp dụng công nghệ dàn chống mềm ZRY vào khai thác; đẩy mạnh phong trào thi đua, khuyến khích, tôn vinh lao động giỏi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của thợ mỏ…

          Một mục tiêu đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016 đối với công ty đó là: An toàn là số 1. Xác định được tầm quan trọng của mục tiêu này, BTV Công đoàn Công ty đã chủ động ngay từ đầu năm xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác AT-VSLĐ với những nội dung cụ thể đó là:

  1. Phối hợp với Chuyên môn, Đoàn Thanh niên Công ty xây dựng Nghị quyết liên tịch “Về việc thực hiện công tác AT- VSLĐ năm 2016″, tổ chức kiểm tra định kỳ việc triển khai và thực hiện các nội dung Nghị quyết liên tịch vào Quý I và Quý IV năm 2016. Đăng ký với Công đoàn cấp trên giữ vững AT- VSLĐ, đăng ký giành cờ thi đua các cấp chuyên đề về phong trào “ Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm AT- VSLĐ” năm 2016; Phát động phong trào thi đua đăng ký cam kết thực hiện tốt công tác AT- VSLĐ năm 2016. Phối hợp với chuyên môn sơ kết hàng quý và tổng kết năm để đánh giá việc thực hiện công tác AT-VSLĐ và hoạt động của mạng lưới ATVSV. Đề nghị Giám đốc Công ty khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích thực hiện tốt công tác AT- VSLĐ đồng thời xử lý nghiêm túc các tập thể và cá nhân không thực hiện tốt công tác AT- VSLĐ.

 

                                   TẬP HUẤN MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN

  1. Tổ chức tốt hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, nâng cao chất lượng kiến nghị, sinh hoạt, hoạt động giám sát. Sinh hoạt mạng lưới ATVSV ở các đơn vị có đăng ký với Công đoàn Công ty. Phối hợp với chuyên môn tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho mạng lưới ATVSV , tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cá nhân từ cấp bộ phận đến cấp Công ty, tổ chức cho ATVSV xuất sắc năm 2015 đi tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm; Tuyên truyền, vận động CNVC- LĐ chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy trình, quy phạm an toàn, thực hiện 5 nguyên tắc về ‘‘Tự chủ an toàn’’ nâng cao ý thức, tác phong công nghiệp cho người lao động; đưa các bản tin, bài phóng sự về công tác AT- VSLĐ lên các phương tiện thông tin của Công ty, của địa phương và của ngành, biểu dương hình ảnh người tốt, việc tốt, phê bình người vi phạm về AT- VSLĐ lên bảng tin nơi có đông CNVC- LĐ. Tuyên truyền về Luật an toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 và các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đến người lao động thông qua các hội nghị sinh hoạt tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận.

 

  1. Cùng chuyên môn tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng kiểm tra giám sát về AT-VSLĐ với An toàn vệ sinh viên, thợ bậc cao, cán bộ Công đoàn, hàng quý Công đoàn phối hợp với Giám đốc Công ty tổ chức phát động thi đua đến các đơn vị có khen thưởng của Giám đốc Công ty, gắn các mục tiêu thi đua hoàn thành kế hoạch với việc thực hiện AT- VSLĐ; phát động phong trào thi đua đăng ký thực hiện các công trình đảm bảo về AT-VSLĐ, công trình cấp Công ty với Công đoàn Than – Khoáng sản; công trình cấp bộ phận với Công đoàn Công ty theo quý.

 

  1. Phối hợp với chuyên môn xây dựng chương trình hành động tổ chức tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ – PCCN lần thứ 18 năm 2016. Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua trong tháng công nhân (tháng 5/2016) và thực hiện công tác AT-VSLĐ (tháng 7 năm 2016), lập thành tích chào mừng 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016), 20 năm ngày thành lập Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (01/7/1996 – 01/7/2016), hỗ trợ các bộ phận tổ chức phát động thi đua và thưởng cho các bộ phận không để xảy ra TNLĐ; đại diện người lao động ký Thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, trong đó có nội dung về An toàn – Vệ sinh lao động.

 

  1. Phát động CNVC- LĐ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nhằm cải thiện các điều kiện lao động, môi trường lao động, quan tâm động viên các sáng kiến về công tác AT- VSLĐ, phối hợp với chuyên môn xét, công nhận sáng kiến. Phối hợp với chuyên môn tổ chức phong trào đăng ký ôn lý thuyết, luyện tay nghề thi nâng bậc, thi thợ giỏi năm 2016. Phối hợp cùng chuyên môn triển khai xây dựng nội dung văn hóa doanh nghiệp, văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, văn hóa an toàn giao thông, văn hóa về dự báo nguy cơ gây mất an toàn lao động để không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức và ứng xử có văn hóa của CNVC- LĐ.

                                     TOÀN CẢNH LỄ MÍT TINH AT – VSLĐ – PCCN

      Với những nội dung công việc cụ thể đã nêu cùng với tinh thần Kỷ luật – Đồng tâm. Tin tưởng rằng trên 6.000 CB,CNLĐ Công ty CP Than Vàng Danh sẽ phấn đấu thực hiện được mục tiêu sản xuất an toàn năm 2016.

Công Hạnh

Bài trướcCÔNG TY CP THAN VÀNG DANH TỔ CHỨC MÍT TINH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AT – VSLĐ – PCCN LẦN THỨ 18 – NĂM 2016
Bài tiếp theoThan Vàng Danh tuyên dương lao động giỏi, Thợ mỏ ưu tú, Cán bộ quản lý giỏi năm 2015