TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO ( ĐỐI TƯỢNG 4 ) .

     Thực hiện Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ Quân sự -quốc phòng địa phương năm 2017.

          Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho 400 đảng viên, thời gian học tập 4 ngày ( từ ngày 20/9 đến hết ngày 23/9/2017, tại Công ty Giáo viên giảng dậy do Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh.

 

Nội dung được giáo viên Trường Quân sự truyền đạt là: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình mới.

Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “ diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các luật: Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biển đảo Việt Nam; Pháp luật Dự bị động viên.

          Sau 4 ngày học tập, 400 đảng viên Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đã nắm chắn những nội dung bài giảng và viết bài thu hoạch tại lớp, 100 % đảng viên học tập đều đạt loại khá, giỏi.

          Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin là đơn vị luôn luôn làm tốt công tác bồi dường kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên Công ty. Những năm tiếp theo Công ty sẽ tiếp tục mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 tại Công ty và tiếp tục cử cán bộ ( đối tượng 3 ) đi học tập tại Trường Quân sụ tỉnh Quảng Ninh.

                                                                                                  Tin: Tô Diệu

Bài trướcCÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ
Bài tiếp theoTHAN VÀNG DANH ĐẠT GIẢI BA CUỘC THI TÌM HIỂU 70 NĂM LLVT TỈNH QUẢNG NINH