CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

           Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, trong thời điểm CNVC-LĐ cả nước nói chung, CNVC-LĐ ngành than nói riêng đang quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Sự kiện đó là động lực hết sức quan trọng thúc đẩy CNVC-LĐ Công ty thi đua phát huy nội lực, lao động sáng tạo phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD năm 2017. Lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXIV với tinh thần: “ Đổi mới – Thiết thực – Hiệu quả”. Vì quyền, lợi ích của Đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty.

                                                       Kết nạp Đoàn viên Công đoàn

          5 năm thực hiện hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa XXIII nhiệm kỳ 2013 – 2017 là giai đoạn khó khăn nhất từ khi đổi mới đến nay. Do thị trường than trong nước và thế giới thu hẹp, than tiêu thụ chậm, than tồn kho tăng cao, đỉnh điểm lên đến hơn nửa triệu tấn, vốn tồn đọng lớn đe dọa lấy đi công ăn việc làm của hàng nghìn thợ mỏ. Diện khai thác càng xuống sâu vào xa, thời tiết diễn biến phức tạp, các loại thuế phí tăng, gây nhiều khó khăn cho SXKD, làm ảnh hưởng đến đời sống người lao động, đến hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC – LĐ.

                  Lãnh đạo TKV trao thưởng cho Tập thể xuất sắc cho PX K13 nhân tháng Công nhân

          Song lửa thử vàng, gian lan thử sức, bằng truyền thống: “ Kỷ luật và đồng tâm” của giai cấp Công nhân vùng mỏ, truyền thống đoàn kết sáng tạo của thợ mỏ Vàng Danh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công ty, Công đoàn than – KS Viêt Nam, Liên đoàn lao động Tỉnh Quảng Ninh. Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong Công ty, động viên Cán bộ đoàn viên CNVC-LĐ vượt qua mọi khó khăn thử thách xây dựng giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty.

          Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Công ty với tinh thần: Chủ động – Sáng tạo – Quyết liệt. Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch tháng, quý, năm Tập đoàn giao được đông đảo CNVC – LĐ hưởng ứng. Do vậy các chỉ tiêu sản xuất chính đều cơ bản hoàn thành, trong nhiệm kỳ đã sản xuất trên 15 triệu tấn than nguyên khai, Đào mới 180.000 mét lò, doanh thu trên 15 tỷ đồng. Là đơn vị có sản lượng than hầm lò lớn nhất Tập đoàn Công nghiệp than – KS Việt nam.

                                                           Sát cánh bên gương than

          Với quan điểm phát triển SXKD phải đi đôi với cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững. Công đoàn công ty cùng chuyên môn đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường các mặt quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD, đã bố trí đủ việc làm ổn định cho người lao động, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thu nhập của người lao động được quan tâm cải thiện, đạt mức bình quân sấp sỉ 10,5 triệu đồng/ người/ tháng. Các điều kiện ăn, ở, đi lại làm việc được chăm lo chu đáo, các hoạt động VHTT vui chơi giải trí được tổ chức thường xuyên tạo không khí vui khỏe nâng cao thể chất cho người lao động góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

                                                              Ăn tự chọn tại bếp ăn số 6

          Tổ chức tốt việc thăm hỏi và chi tiền theo chế độ cho đoàn viên khó khăn, ốm đau, hiếu, hỷ với số tiền trên  4,4 triệu đồng. Đề nghị Công đoàn Công ty hỗ trợ xây nhà cho một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đề nghị Công đoàn than KS- Việt nam hỗ trợ 990 triệu động từ quỹ mái ấm công đoàn cho 22 gia đình xây và sửa nhà.

     Lãnh đạo Công đoàn Công ty Hỗ trợ quỹ mái ấm công đoàn cho gia đình Công nhân khó khăn về nhà ở

          Thực hiện mục tiêu Đại hội XXIII đề ra, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Công ty từng bước chỉ đạo đổi mới về phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn từ tổ, bộ phận đến Công đoàn Công ty, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tuyên truyền vận động, thuyết phục vận động CNVC-LĐ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, hoạt động Công đoàn đã đi sâu vào từng nhiệm vụ, từng công việc cụ thể sát với điều kiện thực tế của Công ty, thực hiện được vai trò chức năng của tổ chức Công đoàn. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức thường xuyên, liên tục, nhiều phong trào đã đi vào nền nếp có chiều sâu, mang lại hiệu quả rõ rệt. Điển hình là phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch tháng, quý, năm, tháng Công nhân, tháng AT-VSLĐ, phong trào Lao động gỏi – thu nhập cao, phấn đấu trở thành thợ mỏ ưu tú, Cán bộ quản lý giỏi, xây dựng đơn vị văn hóa, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chống lãng phí, phong trào ôn lý thuyết luyện tay nghề, thi thợ giỏi và thi đua làm theo lời Bác, phong trào phụ nữ hai giỏi…Trong nhiệm kỳ có 348 CNCB lao động đạt Thợ mỏ ưu tú, Cán bộ quản lý giỏi, có 599 sáng kiến hợp lý hóa được công nhận giá trị làm lợi trên 11 tỷ đồng.

 

           Với phương trâm hoạt động hướng về cơ sở và người lao động, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT đồng thời kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định. Cùng chuyên môn thực hiện hiệu quả phương án sắp xếp tổ chức và tái cơ cấu lao động theo chỉ thị 51 cảu Tổng Giám đốc và Công đoàn TKV theo hướng giảm số đầu mối, lao động gián tiếp và lao động phụ trợ thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, không gây xáo trộn lớn về tư tưởng cũng như SXKD.

          Trong nhiệm kỳ Công đoàn Công ty đã tuyên truyền vận động kết nạp 1354 CNLĐ vào tổ chức, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở tổ, bộ phận, chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ Cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng các phần thưởng cao quý, 309 Đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng, Công đoàn Công ty được Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc về xây dựng đời sống Văn hóa – Thể thao, Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc qua các kỳ phân loại.

                           Than Vàng Danh tham gia môn Bóng chuyền Nam tại Đại hội TDTT – TKV năm 2016

          Song có thể khẳng định Công đoàn than Vàng Danh đã hoàn thành cơ bản nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXIII đề ra, SXKD được duy trì, đời sống việc làm của người lao động được quan tâm và từng bước được cải thiện, công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn được quan tâm trú trọng, CNVC-LĐ tin tưởng vào tổ chức của mình, tích cực xây dựng Công ty và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

          Khép lại một nhiệm kỳ đầy khó khăn thử thách chúng ta cũng nghiêm khắc nhận rõ vẫn còn một số tồn tại đặc biệt là công tác An toàn – VSLĐ. Mặc dù đã được đầu tư thỏa đáng, thực hiện quyết liệt đồng bộ từ tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra, xử lý. Xong Tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, đây là suy nghĩ trăn trở của mỗi chúng ta phải làm gì, làm như thế nào để triệt tiêu Tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng và cùng nhau rút ra bài học đó là:

  Một là: Cần tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam. LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ công ty, sự kết hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên cùng các phòng ban, phân xưởng trong công ty tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần cho Công đoàn hoạt động tạo nên ý chí và sức mạnh của cả hệ thống.

 Hai là: Cần tích cực đổi mới hoạt động, bám sát tình hình thực tế của công ty để xây dựng chương trình phù hợp và thực hịên có hiệu quả. Bám sát chức năng nhiệm vụ, tổ chức vận động quần chúng và phát huy trí tuệ trong đội ngũ CNLĐ.

 Ba là: Luôn sâu sát với phong trào công nhân, thường xuyên tổ chức đối thoại, toạ đàm, sinh hoạt với CNLĐ, với các mạng lưới, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của người lao động để kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc và có biện pháp giải quyết cụ thể những v­ướng mắc, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ và lòng tin của người lao động với công ty.

 Bốn là: Tích cực quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lựa chọn bổ sung những cán bộ Công đoàn có phẩm chất đạo đức, có nhiệt tình, tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo và am hiểu về pháp luật về tình hình sản xuất kinh doanh, có ph­ương pháp hoạt động phù hợp, có năng lực tổ chức các hoạt động tại đơn vị mình.

 Năm là: Phối kết hợp trong mọi hoạt động của Công đoàn công ty với các Công đoàn bạn trên địa bàn, trong khu vực để có sự giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động.

             Nhiệm kỳ khóa XXIV đã tới những khó khăn của nhiệm kỳ XXIII còn đó, lò càng xuống sâu và vào xa điều kiện địa chất phức tạp, công tác tiêu thụ dự báo vẫn còn khó khăn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến SXKD và hoạt động công đoàn và phong trào CNVC Công ty. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo 9 nhóm giải pháp đã được dân chủ thảo luận tại Đại hội Công đoàn của 56 bộ phận trong Công ty. Theo đó đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, vì quyền lợi ích của đoàn viên và người lao động, tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tập hợp đoàn viên xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Công ty và Tập đoàn phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước và hội nhập là mục tiêu tổng quát toàn nhiệm kỳ. Chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống của đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Với kinh nghiệm và bề dày thành tích của công đoàn cơ sở nhiều năm đạt vững mạnh xuất sắc, với trên 5700 đoàn viên CNVC-LĐ cùng xiết chặt đội ngũ, đồng tâm hiệp lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

                                                                                        Thực hiện: Phạm Cường & Xuân Quang

 

Bài trướcTrao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới
Bài tiếp theoTỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO ( ĐỐI TƯỢNG 4 ) .