Thông báo ra hạn mời chào hàng: Thi công khoan thăm dò kiểm soát nước

Bài trướcThông báo mời chào hàng: Sửa chữa kho các phan xưởng mặt bằng +120
Bài tiếp theoThông báo mời chào hàng Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn Công nghiệp thông thường