Thông báo mời chào hàng: Sửa chữa kho các phan xưởng mặt bằng +120

Bài trướcThông báo chào hàng: Tổ chức tham quan nghỉ mát đối với CBCNV xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2020 – 2022
Bài tiếp theoThông báo ra hạn mời chào hàng: Thi công khoan thăm dò kiểm soát nước