Thông báo chào hàng: Tổ chức tham quan nghỉ mát đối với CBCNV xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2020 – 2022

Bài trướcThan Vàng Danh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ
Bài tiếp theoThông báo mời chào hàng: Sửa chữa kho các phan xưởng mặt bằng +120