Thông báo mời chào hàng Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn Công nghiệp thông thường

Bài trướcThông báo ra hạn mời chào hàng: Thi công khoan thăm dò kiểm soát nước
Bài tiếp theoThông báo gia hạn mời chào hàng: Tổ chức tham quan nghỉ mát