Than Vàng Danh: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu nămVàng danh


Vàng danh

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Than Vàng Danh đã sản xuất được 1.854.633 tấn than nguyên khai, đạt 56,3% kế hoạch điều hành năm, tăng 5,6 % so với cùng kỳ năm 2014.

Bài trướcGóp phần bảo vệ sức khoẻ người lao động
Bài tiếp theoCCB CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2015