Than Vàng Danh: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu nămVàng danh


Vàng danh

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Than Vàng Danh đã sản xuất được 1.854.633 tấn than nguyên khai, đạt 56,3% kế hoạch điều hành năm, tăng 5,6 % so với cùng kỳ năm 2014.