Tập trung hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Trong 2 ngày 4, 5/7/2016, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã làm việc với Giám đốc các đơn vị tại 3 vùng Uông Bí – Mạo Khê, Cẩm Phả và Hạ Long về thực hiện kế hoạch SXKD và công tác đầu tư 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Cùng dự và làm việc có các Phó TGĐ Tập đoàn: Nguyễn Ngọc Cơ; Khuất Mạnh Thắng và Vũ Anh Tuấn; lãnh đạo các Ban điều hành Tập đoàn và Giám đốc các đơn vị thành viên.

Tại các buổi làm việc, Giám đốc các đơn vị đã báo cáo Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải và Đoàn công tác kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và công tác đầu tư 6 tháng đầu năm; các chỉ tiêu kế hoạch không hoàn thành, các khó khăn, giải pháp và các đề xuất kiến nghị với Tập đoàn nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016. Theo đó, các đơn vị đã thực hiện chỉ đạo điều hành của Tập đoàn về sản xuất và tiêu thụ; chủ động, tích cực có các giải pháp thực hiện kế hoạch. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016, đa số các đơn vị đã cơ bản hoàn thành trên 50% KHN, ổn định việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động. Các đơn vị đã tích cực thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn về tinh giản lao động quản lý, phụ trợ, thực hiện tái cơ cấu chất lượng lao động, nhiều đơn vị đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của Tập đoàn giao. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn chung trong tiêu thụ than nên một số đơn vị mức tồn kho cao, nhất là các đơn vị vùng Uông Bí – Mạo Khê; công tác đào lò XDCB đạt thấp…

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị đã nỗ lực, cố gắng, có các giải pháp trong quản lý kỹ thuật, tài nguyên, quản trị chi phí, chăm lo đời sống người lao động…, cùng Tập đoàn vượt qua khó khăn, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc nhấn mạnh, Tập đoàn đang gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay, do vậy các đơn vị cần thực hiện tốt chỉ đạo điều hành của Tập đoàn về sản xuất và tiêu thụ, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn; tăng cường sản xuất các chủng loại than, đảm bảo về chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Về thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và chuẩn bị các điều kiện cho kế hoạch SXKD năm 2017, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch; cân đối sản xuất, tiêu thụ; ổn định sản xuất, việc làm, đời sống của CNVC-LĐ, thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2016; đầu tư các dự án phát triển sản xuất, băng tải than, đảm bảo môi trường; rà soát, cắt giảm các dự án đầu tư chưa cần thiết, không hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa nhằm tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD; quán triệt và thực hiện quyết liệt công tác tái cấu trúc, tinh giản lao động; tiết giảm chi phí, vật tư đầu vào. Chủ động thực hiện công tác PCTT, TKCN trong mùa mưa bão; đảm bảo an toàn lao động; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, sử dụng hiệu quả quỹ môi trường, quỹ phát triển KHCN…

                                                                                                                                                                                                                                                        V.T

 

Bài trướcĐảng bộ Than Quảng Ninh: Dấu ấn 20 năm
Bài tiếp theoĐảng bộ Than Quảng Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất