THAN VÀNG DANH HOÀN THÀNH CƠ BẢN CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2017

      Thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 – than Vàng Danh gặp rất nhiều khó khăn do than tiêu thụ chậm, than tồn kho và các loại thuế phí  tăng cao, Công ty phải điều chỉnh giảm sản lượng khai thác 200.000 tấn theo chỉ đạo của TKV, làm cho việc cân đối điều hành chi phí của công ty đã khó lại càng khó hơn. Bên cạnh đó tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng và mưa lớn kéo dài nhiều ngày ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe người lao động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn sự giúp đỡ chia sẻ từ đối tác, bạn hàng và chính quyền địa phương, CNCB toàn Công ty đã đoàn kết, vượt khó, lao động sáng tạo hoàn thành cơ bản kế hoạch TKV giao, trong đó:

Than Nguyên khai sản xuất: 1.932.669 tấn, bằng 77,3% kế hoạch điều chỉnh và bằng 100,6% so với cùng kỳ. (Than hầm lò là: 1.750.963 tấn, bằng 77,8% kế hoạch điều chỉnh và bằng 101% so với cùng kỳ). Mét lò đào mới đạt: 19.639 mét, bằng  75,8% kế hoạch điều chỉnh và bằng 83,8% so với cùng kỳ;  Mét lò neo thực hiện 9 tháng đạt 586/KH phấn đấu là 800 mét bằng 73,2%. Thu nhập bình quân của CBCN đạt 10,7 triệu đồng/người/tháng. Trong đó khối khai thác, đào lò đạt 13 triệu đồng/người/tháng.

          Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD quý IV theo đó:Than nguyên khai sản xuất: 579.200 tấn; Than sạch sản xuất: 570.700 tấn; Mét lò đào mới: 6.335 mét; Tiền lương bình quân phấn đấu đạt 10,6 triệu đồng/người/tháng.

          Công ty đã triển khai 12 nhóm giải pháp, Chủ động điều hành sản xuất theo điều kiện thực tế của Công ty, bám sát chỉ đạo của TKV để đẩy mạnh tiêu thụ, giảm tồn kho. Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí theo chỉ đạo của TKV. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu công nghệ, định mức kỹ thuật tăng cường Công tác KTCB – VSCN. Phấn đấu hào thành toàn diện kế hoạch quý IV và cả năm 2017.

 

 

Bài trướcTHAN VÀNG DANH ĐẠT GIẢI BA CUỘC THI TÌM HIỂU 70 NĂM LLVT TỈNH QUẢNG NINH
Bài tiếp theoTrao đổi kinh nghiệm: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN TẠI THAN VÀNG DANH.