QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên vỉa 4÷8A mỏ than Vàng Danh” tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

865-qd-btnmt Chu ky so (1)

Bài trướcThông báo mời chào hàng gói: Hỗ trợ quà bằng hiện vật đối với người lao động nhân dịp tết nguyên tiêu
Bài tiếp theoGIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG