GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Giay phep moi truong du an +115 Canh Ga so 246-gp-btnmt_Signed

Bài trướcQUYẾT ĐỊNH Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên vỉa 4÷8A mỏ than Vàng Danh” tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Bài tiếp theoCông bố báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023