ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 – THAN VÀNG DANH

Vừa qua Công ty CP than Vàng Danh tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

     Về dự Đại hội có 88 Đại biểu sở hữu và đại diện cho 33.665.408 cổ phiếu trong Công ty. Đồng chí: Phạm Trung Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì Đại hội. Đại hội đã được thông qua báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2016 -Phương hướng nhiệm vụ 2017; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 – phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

  Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2016 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 là 3%.

Bài trướcNgười công nhân tiêu biểu
Bài tiếp theoCÔNG ĐOÀN THAN VÀNG DANH Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng thi đua đảm bảo AT- VSLĐ