Báo cáo thường niên năm 2015

Tải và xem tài liệu tại file “baocaothuongnien(kyso)_signed.pdf”

Bài trướcThông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Bài tiếp theoTài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016