Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024

236.TB-TVD (thực hiện quyền ĐHCĐ)

Bài trướcKế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Bài tiếp theoThông báo mời chào hàng: Khoan thăm dò kiểm soát nước Khu vực khai thác đáy moong +195, lò +122…