Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2020

ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

Bài trướcBáo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019
Bài tiếp theoBáo cáo thường niên năm 2020 Công bố thông tin