Thông Báo Tuyển sinh đào tạo nghề Khai thác mỏ hầm lò đợt 1 năm 2017

 

 

Bài trướcThông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Bài tiếp theoThông báo về việc xét tuyển lao động