Thông báo mời chào hàng: Sửa chữa nhà để xe tại trụ sở Công ty

Bài trướcThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Sửa chữa kết cấu thép sàn băng
Bài tiếp theoThông báo mời chào hàng cạnh tranh gói: Sửa chữa, thay thế vách kính cửa sổ