Thông báo kết quả lựa chọn gói thi công khoan thăm dò trong lò năm 2023…

Bài trướcThông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp
Bài tiếp theoThông báo mời cung cấp: Đo kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật an toàn…