Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói chào giá: Sửa chữa hệ thống phanh giữ dây băng tải PH-CT-T1/1000/350;…băng tải Giếng chính

Bài trướcThông báo mời chào hàng gói: Sửa chữa hệ thống điện, trần và sàn thao tác, mái che đường xuống tầng hầm …
Bài tiếp theoThông báo đính chính lại: Sửa chữa Hệ thống phanh giữ dây băng tải PH-CT-T1/1000/350; PH-CT-T2/1000/350; PH-KT/1000/150 băng tải B1000 Giếng chính