Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp gói chào giá: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Bài trướcThông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói chào hàng: Tổ chức tham quan nghỉ mát đối với cán bộ công nhân viên xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2020 – 2022
Bài tiếp theoThông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Mua sắm hộp quà trung thu năm 2022