Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói chào hàng: Tổ chức tham quan nghỉ mát đối với cán bộ công nhân viên xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2020 – 2022

Bài trướcThông báo lựa chọn nhà cung cấp gói: Sửa chữa cổng, tường rào và nền sân Trung tâm ngành Phục vụ
Bài tiếp theoThông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp gói chào giá: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường