Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Mua lịch treo tường và lịch để bàn năm 2023

Bài trướcThông báo kết quả LCNCC gói chào hàng: Cung cấp hàng hóa làm quà tặng CBCNV dịp Tết dương lịch năm 2023
Bài tiếp theoThông báo mời chào hàng: Cung cấp hàng hóa làm quà tặng CBCNV dịp tết Quỹ Máo năm 2023