Thông báo gia hạn chào giá gói: Lập phương án kỹ thuật, thi công dự án khoan thăm dò…

Bài trướcThông báo gia hạn: Tổ chức tham quan du lịch đối với CBCNV làm việc chuyên cần …
Bài tiếp theoThông báo kết quả chào hàng: Sửa chữa nhà goong Phân xưởng VTG2 mặt bằng + 129 giếng Vàng Danh