“Đoàn kết – Dân chủ – Phát triển”“Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển”

Đó là khẩu hiệu hành động được Đảng bộ Công ty CP than Vàng Danh – Vinacomin thống nhất thông qua tại Đại hội đại biểu lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) diễn ra trong hai ngày 4-5/3/2020.

Về dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Lâm –  Bí thư Thành uỷ Uông Bí; Đặng Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV; Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh; lãnh đạo Công ty CP than Vàng Danh cùng 185 đại biểu chính thức đại diện cho 1348 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Công ty CP than Vàng Danh nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Phạm Văn Minh – Bí thư Đảng uỷ Công ty nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Than Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, cán bộ, đảng viên và CNVC Công ty đã thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Công tác xây dựng đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên, Đảng bộ và hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ SXKD được lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt và quyết liệt, phù hợp trong từng thời điểm nên đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra; nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Các mặt quản lý, quản trị có nhiều đổi mới, khoa học, hoàn thiện và hiệu quả hơn. Công tác đầu tư, áp dụng khoa học, công nghệ đạt nhiều kết quả. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực, được triển khai tích cực, đúng đề án phê duyệt; bộ máy Công ty và các đơn vị được sắp xếp lại, tinh , gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của CNVC-LĐ tốt hơn; việc làm đảm bảo, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ; quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục phát huy. Công tác quốc phòng – an ninh được tăng cường, công tác bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ và bảo vệ trật tự, an toàn xã hội đạt kết quả tốt. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng có sự đổi mới, sáng tạo và phát huy hiệu quả hơn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết – Dân chủ – Phát triển”, trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Đảng bộ Công ty CP than Vàng Danh đề ra mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đổi mới toàn diện, tạo sự bứt phá ở một số lĩnh vực trọng yếu như: đầu tư các dự án phát triển mỏ, đổi mới công nghệ và quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả; bảo đảm việc làm, thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho CNVC-LĐ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty; phát huy hiệu quả các nguồn lực, nhất là nội lực và tiềm năng hiện có để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và nhiệm vụ SXKD giai đoạn 2020 – 2025 được TKV phê duyệt, đảm bảo an toàn và hiệu quả cao; tăng cường xây dựng đạo đức trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, Công ty phát triển bền vững…

 Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty phấn đấu 90% đảng viên và 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Về sản xuất, kinh doanh phấn đấu tăng sản lượng than nguyên khai và doanh thu bình quân từ 3 đến 5%/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn ghi nhận và biểu dương sự đoàn kết, cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên, CNLĐ Công ty CP than Vàng Danh đã nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung của chương trình Đại hội Đảng bộ Công ty CP than Vàng Danh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên, CNLĐ Công ty CP than Vàng Danh cần tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết phấn đấu hoàn thành toàn diện những mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh phát biểu đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Công ty cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện và tổ chức biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và các năm tiếp theo; đẩy mạnh đầu tư, áp dụng KHCN hiện đại, tạo sự bứt phá, đáp ứng yêu cầu tăng nhanh về sản lượng than; thực hiện tốt các công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, an toàn, môi trường…

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII và bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Văn Minh – Giám đốc Công ty được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bài trướcThan Vàng Danh Chủ động phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra
Bài tiếp theoThan Vàng Danh: Nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động