Than Vàng Danh: Nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động

Là đơn vị có vị trí xa trung tâm thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, Công ty than Vàng Danh luôn chủ động tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần.