CÔNG ĐOÀN THAN VÀNG DANH Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng công đoàn tham gia quản lý

      Thực hiện công văn số 530/CĐTKV- CSPL, ngày 11/6/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam về việc phát động tháng Công đoàn tham gia quản lý – Tháng 7 năm 2018, thiết thực chào mừng, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018); Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Ngay từ cuối tháng 6/2018, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty cổ phần Than Vàng Danh xây dựng kế hoạch triển khai Tháng công đoàn tham gia quản lý với mục tiêu: Hoàn thành các chỉ tiêu chính Kế hoạch SX- KD tháng 7 năm 2018; không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng; sự cố loại I; giảm 15% số vụ, số người TNLĐ nặng so với 6 tháng đầu năm 2018.

       Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Công đoàn Công ty triển khai một số nội dung sau:

  1. Công đoàn Công ty phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động tháng Công đoàn tham gia quản lý – Tháng 7 năm 2018” tại hội nghị sơ kết SX- KD tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 7, quý III và 6 tháng cuối năm 2018. Chỉ đạo các bộ phận tổ chức phát động và đăng ký cam kết thực hiện tốt công tác AT- VSLĐ với Công đoàn Công ty.
  2. Phối hợp cùng cơ quan chuyên môn tổ chức đối thoại định kỳ; quan tâm thực hiện và giám sát các chế độ chính sách cho người lao động như chế độ về tiền lương theo TƯLĐTT; chế độ tham quan, du lịch; duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ ăn, tắm giặt, đi lại, chống nóng cho công nhân lao động. Tổ chức phong trào VH- TT hưởng ứng tháng thi đua và chào mừng, kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
  1. Tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, vận động CNVC,LĐ nâng cao nhận thức về công tác AT- VSLĐ, chấp hành đúng các quy trình kỹ thuật, quy phạm an toàn, thực hiện đầy đủ trang, thiết bị bảo hộ lao động. Tuyên truyền nội dung công văn số 129/CV- CĐTVD, ngày 11/5/2017 của Công đoàn Công ty “Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Đoàn viên, CNLĐ thực hiện các quy định về đeo khẩu trang; Đội mũ cài quai; Hô an toàn đầu ca; Thực hiện 5 nguyên tắc tự chủ an toàn”. Làm băng zôn treo tại các khu vực đông công nhân lao động. Viết tin, bài tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh vào thứ 3 hàng tuần với chuyên đề “Công đoàn với việc tham gia quản lý, tổ chức phong trào thi đua”.
  2. Phối hợp cùng chuyên môn rà soát các mục tiêu thi đua đăng ký với cấp trên về năng suất dẫn đầu, chăm lo đời sống và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, các mục tiêu về cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá trong sản xuất và quản lý. Phối hợp trong phong trào thi đua đào lò nhanh giữa các đơn vị trong Công ty. Chỉ đạo các bộ phận đăng ký các công trình liên quan đến công tác AT- VSLĐ, cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho công nhân lao động.
  3. Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV, cụ thể: Đôn đốc hoạt động và sinh hoạt mạng lưới ATVSV ở các bộ phận, các bộ phận đăng ký lịch sinh hoạt ATVSV với Công đoàn Công ty; Nâng cao chất lượng và hiệu quả kiến nghị của ATVSV góp phần ngăn ngừa TNLĐ và sự cố; Thực hiện tốt việc trả phụ cấp cho ATVSV theo quy định; Tổ chức Hội nghị toạ đàm chuyên đề về nâng cao hoạt động mạng lưới ATVSV.
  4. Phối hợp với chuyên môn trong công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất ca2, ca3, kiểm tra những đơn vị khó khăn để nắm bắt, đôn đốc việc thực hiện công tác AT- VSLĐ và có ý kiến với chuyên môn giải quyết nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
  5. Phối hợp với Chuyên môn, Đoàn Thanh niên Công ty tiếp tục chỉ đạo các bộ phận thực hiện các công việc còn lại trong 6 tháng cuối năm theo Nghị quyết liên tịch số 758/NQLT- GĐ- CĐ- ĐTN ngày 08/02/2018 của Giám đốc- Công đoàn- Đoàn Thanh niên Công ty về việc thực hiện công tác AT- VSLĐ năm 2018.
  6. Phối hợp với chuyên môn tổ chức sơ kết đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2018, rút kinh nghiệm các vụ tai nạn để đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn trong thời gian tới. Đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

        Với những việc làm cụ thể như trên, tin tưởng rằng 5400 CB,CNLĐ Công ty CP Than Vàng Danh sẽ hưởng ứng Tháng công đoàn tham gia quản lý năm 2018 do Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam phát động và hoàn thành kế hoạch sản xuất tháng 7 năm 2018 của Công ty đảm bảo tuyệt đối an toàn.

 

 

Bài trướcThan Vàng Danh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018
Bài tiếp theoĐẢNG BỘ THAN VÀNG DANH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW7 KHÓA XII