Than Vàng Danh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018

        Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, Than Vàng Danh gặp nhiều khó khăn do than tiêu thụ đã tăng nhưng vùng miền Tây vẫn còn chậm, lượng than tồn kho vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó giá cả vật tư đầu vào, các loại thuế phí tăng cao là những hkó khăn thách thức không nhỏ cho SXKD và công tác đổi mới quản trị doanh nghiệp.

        Được sự quan tâm chỉ đạo của TKV, lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu, được đông đảo CNCB đồng thuận tích cực thực hiện. Do vậy kết thúc 6 tháng các chỉ tiêu SXKD chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó: Than nguyên khai sản xuất trên 1,5 triệu tấn, đạt 59,2% kế hoạch năm, tăng 111,4% so với cùng kỳ; mét lò đào mới 13.711 mét, đạt 51,1% kế hoạch năm (trong đó, mét lò neo là 871 mét, đạt 54,3% kế hoạch năm); than sạch sản xuất trên 1,3 triệu tấn, bằng 59,6% kế hoạch năm; than tiêu thụ trên 1,3 triệu tấn, bằng 55,6% kế hoạch năm; doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng, bằng 57,7% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đạt 12,7 triệu đồng, trong đó khối khai thác, đào lò là 15,3 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2017 tăng 15,3%. Công tác AT-VSLĐ được giữ vững, số vụ TNLĐ giảm so với cùng kỳ năm 2017. Công ty không để xảy ra tai nạn và sự cố nghiêm trọng.

       Công ty đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý III, 6 tháng cuối năm, trong đó: Than nguyên khai sản xuất quý III là: 607.400 tấn, 6 tháng là: 1.060.000 tấn; mét lò đào mới quý III là: 7.189m, 6 tháng là: 13.100mét; than tiêu thụ quý III là: 590.000 tấn, 6 tháng là 1.320.000 tấn; doanh thu than quý III là 867 tỷ, 6 tháng là 1.927 tỷ; tiền lương bình quân 12,5 triệu đồng/ người/ tháng. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Công ty đã đề ra 12 nhóm giải pháp trong đó công tác an toàn được đặc biệt quan tâm, thực hiện nguyên tắc chỗ nào không an toàn dứt khoát dừng sản xuất để khắc phục đảm bảo an toàn mới tổ chức sản xuất tiếp. Song song đó, Công ty chủ động điều hành sản xuất, tiêu thụ theo tình hình thực tế của Công ty và TKV; tiếp tục rà soát, định biên lao động về đúng định biên hợp lý theo định mức của TKV ban hành và đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017 – 2020; duy trì cơ chế tiền lương, tiền thưởng và các cơ chế khuyến khích nhằm tạo động lực tăng năng suất lao động, giảm giá thành; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào thi đua trong CNCB toàn Công ty phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Bài trướcĐoàn TN Than Vàng Danh Tổ chức lớp tập huấn cán bộ đoàn năm 2018.
Bài tiếp theoCÔNG ĐOÀN THAN VÀNG DANH Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng công đoàn tham gia quản lý