ĐẢNG BỘ THAN VÀNG DANH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW7 KHÓA XII

       Ngày 15/7/2018 – Đảng bộ Công ty CP than Vàng Danh tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị TW7 – khóa XII cho toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí: Trịnh Xuân Thỏa – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy TQN – Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì Hội nghị.

      Tại Hội nghị PGS – TS Ngô Văn Thạo – Thư ký Hội đồng lý luận trung ương đã trình bày 3 nội dung cơ bản của NQ TW7 – khóa XII. Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với công chức và lực lượng vũ trang; Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

      Phát biểu kết thúc bế mạc Hội nghị. Đ/c: Trịnh Xuân Thỏa – Bí thư Đảng ủy công ty đề nghị mỗi Đảng viên phải nắm bắt những vấn đề cơ bản của các Nghị quyết nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng. Phát huy truyền thống  kỷ luật và đồng tâm” truyền thống đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, huy động mọi nguồn lực, chủ động phát huy nội lực, tập trung cao độ các giải pháp để đạt các mục tiêu nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm và cả năm 2018 đã đề ra. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững vàng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các đoàn thể quần chúng; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

     Sau học tập Nghị quyết, các đảng viên trong toàn đảng bộ sẽ viết bài thu hoạch lĩnh hội những nội dung chính của Nghị quyết và liên hệ cá nhân để đưa ra những ý kiến cũng như biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao

Bài trướcCÔNG ĐOÀN THAN VÀNG DANH Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng công đoàn tham gia quản lý
Bài tiếp theoTHAN VÀNG DANH TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ QUÝ II NĂM 2018 VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG